OlmeSoft2.gif (2192 bytes)

Mzdy

VEMA- podnikatelé, školy a školská zařízení, zdravotnictví - velké i malé organizace

Úplné vedení mzdové agendy - výkaznictví - elektronická komunikace banky, ČSSZ, ZP, MF ČR


STORMWARE - EKONOMICKÝ, DAŇOVÝ, PRÁVNÍ A JAZYKOVÝ SOFTWAREPOHODA - podnikatelé - malé organizace


Bd14538_.gif (1559 bytes)

Jiří Olmer
Praha 10 - Vršovice
602 471 986
244 400 246