Účetnictví

GORDIC SOFTWAREUCR® - příspěvkové organizace - školy a školská zařízení

Šablony: Průvodní doklad - Průvodní doklad P10 - Nevyfakturované dodávky
Příloha závěrky 2012 - ZPS pro DPPO - Prohlášení o inventarizaci

Příkazy ředitele: Oběh účetních dokladů - Operativní evidence majetku 2010 - Operativní evidence majetku 2011 - Operativní evidence majetku 2013 - Vnitřní finanční kontrola
- Protokol o zařazení majetku do užívání - Směrnice ke stravování zaměstnanců


STORMWARE - EKONOMICKÝ, DAŇOVÝ, PRÁVNÍ A JAZYKOVÝ SOFTWAREPOHODA - soukromé školy - podnikatelé - účetnictví a daňová evidence

Bd14538_.gif (1559 bytes)

Jiří Olmer
Praha 10 - Vršovice
602 471 986
244 400 246
Ing. Taťána Kučerová
Praha 10 - Vršovice
602 617 832
244 400 283